Predaj a servis

registračných pokladní

Vyskúšané a spoľahlivé riešenia u viac ako 6000 firiem
Jedinečný prechod na eKasu

Viac infoKúpiť pokladňu

Online registračná pokladnica

Pokladničný systém je on-line pripojený na systém eKasa Finančnej správy

w

Podpora

Naša podpora je vám vždy k dispozícii na telefóne, e-mailu alebo online chate.

eKasa

Jednoducho ovládateľná pokladňa pre eKasa klient.

Bez mesačných poplatkov

Za prevádzku kasy neplatíte mesačné poplatky.

Chránené datové úložisko eKasa

Chránené datové úložisko WORM, ochrana proti zmazaniu a zmene dat s kapacitou od 4 GB.

N

Spoľahlivosť

Spoľahlivý pokladničný systém pre Android, Windows a iOS Apple overený tisíckami užívateľmi.

Ako si aktivovať novú eKasu – Video návod

Poradíme Vám

Pred podaním žiadosti

 • Najskôr odporúčame zistiť, či potrebujete novú pokladnicu, alebo Vám stačí zmena hardvérových/softvérových prvkov aktuálne používanej elektronickej registračnej pokladnice (ERP)
 • Pre posúdenie Vašej situácie buď kontaktujte svojho súčasného poskytovateľa služby, alebo oslovte ktoréhokoľvek iného výrobcu/dovozcu/distribútora ERP pôsobiaceho na trhu

Potenciálne situácie

 • Máte virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ktorá bude od 1.4.2019 automaticky spĺňať podmienky on-line pripojenia na FS – nemáte teda žiadne iné povinnosti
 • Máte ERP pokladnicu, ktorá je modifikovateľná na on-line registračnú pokladnicu (ORP) – VARIANT 1
 • Máte ERP pokladnicu, ktorá nie je modifikovateľná na on-line registračnú pokladnicu (ORP) – VARIANT 2

Modifikovateľná pokladnica postup pre VARIANT 1

 • Požiadajte o modifikáciu ERP certifikovaného výrobcu/dovozcu/distribútora ORP
 • Zoznam certifikovaných výrobcov je dostupný na portáli finančnej správy v časti eKasa
 • Na evidenciu tržieb smiete použiť iba certifikované zariadenia
 • Nahráte do modifikovaného zariadenia autentifikačný a identifikačný balíček, podľa pokynov ýrobcu/dovozcu/distribútora ORP
 • ORP je po pripojení na internet pripravená na evidenciu tržby

Kúpa novej pokladnice postup pre VARIANT 2

 • Zakúpite si novú ORP od certifikovaných dodávateľov
 • Zoznam certifikovaných výrobcov je dostupný na portáli finančnej správy v časti eKasa
 • Na evidenciu tržieb smiete použiť iba certifikované zariadenia
 • Nahráte si do zariadenia autentifikačný a identifikačný balíček podľa pokynov výrobcu dovozcu alebo distribútora ORP
 • ORP je po pripojení na internet pripravená na evidenciu tržby

Ako získať autentifikačný a identifikačný balíček v prípade modifikácie/kúpy novej pokladnice?

Postup pridelenia eKasa kódu

1. krok

 • Podajte žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient
 • Prihláste sa na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) – vyberte časť „formuláre “

2. krok

 • Vyplňte a odošlite elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ dostupný v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) z prostredia Osobnej internetovej zóny (OIZ)
 • V žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP)
 • Prostredníctvom tejto žiadosti môžete požiadať aj o zrušenie DKP
 • Formulár máte k dispozícii od 15.3.2019

3. krok

 • V eKasa zóne si stiahnite inicializačný balíček
 • Prístup do eKasa zóny Vám bude umožnený od 1.4.2019 – v OIZ na PFS pribudne odkaz na eKasa zónu podnikateľa
 • v eKasa zóne nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým FS pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient, stiahnete si identifikačné údaje pokladnice (identifikačný balíček) na lokálne úložisko
 • Prostredníctvom eKasa zóny požiadajte certifikačnú autoritu o pridelenie certifikátu, a to pre každú pokladnicu osobitne
 • V žiadosti zadajte heslo, ktoré použijete pri nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP – heslo nezabudnite!
 • Po spracovaní požiadavky sa Vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť na lokálne úložisko (autentifikačných balíček)

4. krok

 • Nainštalujte si identifikačný a autentifikačný balíček do ORP
 • Pripojte ORP k internetovému signálu, aby komunikovala so systémom eKasa
 • Nastavte si ORP (tovarové položky, nepovinné údaje a pod.)
 • ORP máte pripravenú na použitie

Ako získať prihlasovacie údaje v prípade, ak sa rozhodnem využívam VRP?

Postup pridelenia prihlasovacích údajov pri VRP

VRP – postup

 • Požiadajte o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient pre VRP prostredníctvom portálu finančnej správy – prihlásenie do OIZ
 • V osobnej internetovej zóne (OIZ) vyberte „formuláre“
 • Vyplňte formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice ekasa klient
 • V žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)
 • Do žiadosti uveďte PIN
 • Poštou Vám budú zaslané prihlasovacie údaje do VRP

Čo v prípade, keď predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom?

Postup podnikateľa bez pripojenia na internet

 • Okrem zmieneného podania žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient požiadajte aj o povolenie odkladu
 • Odosielate teda oba formuláre (žiadosť o pridelenie kódu aj žiadosť o odklad)
 • UPOZORNENIE: musíte počkať, kým bude spracovaná žiadosť o pridelenie kódu (kód sa zobrazuje v eKasa zóne) a až potom môžete podať žiadosť o povolenie odkladu
 • Vyplňte a odošlite elektronické formuláre dostupné v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) z prostredia OIZ
 • Online registračnú pokladnicu si musíte zinicializovať rovnako, ako podnikateľ s internetovým pokrytím
 • Máte však povinnosť doposlať uložené dátové správy iba raz za 30 dní
 • Každá dátová správa musí byť odoslaná do 30 dní od jej uloženia v chránenom dátovom úložisku